GED HAKKINDA

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED); girişimci, mentör, melek yatırımcı ve ilgili tüm kurum, kuruluşlarla işbirliği yaparak, Türkiye’de girişimciliği ve girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla 14 Mart 2016 tarihinde kuruldu.

 

Katma değeri yüksek, yenilikçi iş fikri olan girişimcilerin, onlarla yol yürüyecek mentör ve melek yatırımcıların, girişimlere destek olacak meslek odalarının, kalkınma ajanslarının, üniversitelerin, finans kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının oluşturacağı ekosistemin sağlıklı işletilmesini hedefleyen GED, Türkiye’nin bu alandaki ilk sivil toplum kuruluşu oldu.

 

‘Patron yetiştirme’ hedefiyle Türkiye’nin marka zenginliğine katkıda bulunacak GED, kamuoyunu girişimcilik ekosisteminin eşsiz imkanlarından yararlandırmayı planlıyor.

 

Girişimcilere, mentörlere ve melek yatırımcılara, eğitim imkanı ve işbirliği sunacak GED’in faaliyetleri arasında fikir sunma, proje geliştirme ve lobicilik yapma yer alıyor. GED, girişimciliğin ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için kuluçka merkezlerinden teknokentlere fiziki altyapı oluşturma ve oluşturulacak yapılara destek vermeyi hedefliyor.

 

GED’in kurucuları arasında Esra Özden (Başkan), Barış Avcı (Başkan Yardımcısı), Mehmet Uluğtürkan (Genel Sekreter), Aysel Eyüpoğlu(Sayman), Yrd. Doç. Dr. Burak Nakıboğlu, Tezcan Altınordu ve Ümit Akyıldızlar yer alıyor.