AMAÇ

Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED), girişimciliğin ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak için kurulmuştur. GED, iş fikri olan meslek okulu ve üniversite öğrencisi girişimci adayları ve girişimcilerin; yatırımcılar, koçlar, akademisyenler, teknokentler, şirketler, inkübasyon merkezleri, melek yatırımcılar ve ağları, iş insanları sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, yerel yönetimler, kalkınma ajansları ve ilgili kamu kuruluşları ile etkileşim ve işbirliğine katkı sağlamayı hedeflemektedir.