KURUM TEMSİLCİLERİ KURULU

Girişimciliğin ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacak üniversiteler, teknoparklar, meslek odaları, finans kuruluşları, iş dünyası STK’ları, kalkınma ajansları, yerel yönetimler, KOSGEB, İŞKUR gibi kamu kuruluşları, özel sektörün GED üyesi temsilcilerinden oluşur.

 

Girişimcilik ve ekosisteminin gelişmesi için gerçekleştirilecek proje ve etkinliklerde görev alır, bu yöndeki toplantılara katılır. Temsil ettiği kurumla GED ve üyeleri arasındaki işbirliği ve güç birliğinin gelişmesine katkı sağlar.