BAŞKANDAN

 

GED NEDEN KURULDU ?

Gelişmiş, belli bir refah düzeyini yakalamış tüm ülkeler makroekonomik sıkıntılarını girişimci kaynağını zenginleştirerek çözdü. Doğal kaynağın, sanayinin, ticaretin, teknolojinin yeterli gelişmeyi sağlayamadığını gören ülkeler dünyanın en kıymetli hazinesine, insan kaynağına yani girişimciliğe yöneldi. Dünyada ülkelerin ve kentlerin zenginliği başarılı şirket ve markalarıyla ölçülüyor.

40 yıl önce, ABD ve İngiltere gayri safi millî hâsılalarını büyütecek modelin girişimciliği geliştirmekten geçtiğini keşfetti. Ronald Reagan’ın ‘Reagonomics’ adlı iktisat politikası, girişimcilik ve inovasyon merkezliydi. Yine, Margaret Thacther‘ın bütününe ‘Thatcherism’ adı verilen iktisadî politikası da 1975’te İngiltere’deki girişimciliğe yeni bir ufuk kazandırmıştı. Almanya da girişimciliği merkezine koyan ülkelerden biri oldu. Bugün Almanya’yla nüfusumuz hemen hemen aynı. Almanya’da iş hayatındaki nüfus 40 milyon; bizde 20 milyon. Demek ki önümüzde iş hayatına adapte etmemiz gereken 20 milyon kişi daha var.

Her yıl üniversitelerimiz 700 bin mezun veriyor. Girişimciliği deneyenlerin sayısı en fazla 4 bin. Onların da yarısı başarılı olamıyor. Geri kalan 696 bin kişi, maaşlı bir işin peşinde. Aralarında mühendisler var. 25 yıl boyunca ortalama 3 bin lira maaş alacaklarını biliyorlar. Emekliliğe kadar kredi kartlarıyla, aile bütçe dengesiyle uğraşacaklar.

Elbette 700 binin yarısı girişimci olsun istenmiyor. 100 binini girişimci yapabilsek, Türkiye ekonomisinin rengi değişir, daha az makroekonomik sorun yaşarız. Çünkü Türkiye’de neredeyse her alanda yeniliğe, katma değeri yüksek ürün ve hizmete, ithal edilen ürünlerin yerlileştirilmesine, kilogram bedeli yüksek ihracata gereksinim duyuluyor. 2023 yılı için hedef belirleyen Türkiye’nin bu hedefine yaklaşabilmesi için daha çok iş fikrine, yeniliğe, markaya, katma değeri yüksek üretime ihtiyacı var. Bunu ortaya çıkaracak enerji kaynağının da insan, yani girişimci olduğu biliniyor.

Türkiye’de ekonomiyi yönetenler de bu gerçeğin farkına vardı. İyi niyetli girişimler var. Bir taraftan liselerde seçmeli de olsa girişimcilik dersleri, diğer yandan girişimci olunması yönünde azalan bürokrasi, KOSGEB aracılığıyla verilen eğitimler, finansal destekler girişimciliğin ülkemizde yaygınlaşması için atılan önemli adımlar oldu.

Ancak, bu adımlarla birlikte ülkemizin bir girişimcilik iklimine ve bu alanda sürdürülebilir bir sisteme ihtiyacı var. İş fikri olan girişimciyi donatmak, kuluçka merkezi sağlamak, mentör belirlemek, melek yatırımcı bulmak ve işini geliştirirken yararlanacağı kurumlar arasına köprü olacak bir mekanizmanın işletilmesi gerekiyor. Kurduğumuz ‘Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED)’, faaliyetleriyle bu sistemin işleticisi olma amacını taşıyor.

GED, aday girişimci havuzu, paydaş kuruluşları, mentör ve melek yatırımcı ağları ile inovatif, katma değeri yüksek iş ve yeni markalara açılan bir kapı aralıyor.

Sürdürülebilir girişimler ve etkin şirketler, sosyoekonomik gelişmişliği ve daha yaşanabilir bir dünyayı beraberinde getirecek. GED’in katkı koyacağı ekosistem, gelecek nesillere bırakılacak mirasın kıymetli bir parçası olacak. Bu yolda birlikte yürümeye var mısınız?ESRA ÖZDEN
BAŞKAN
esra@ged.org.tr