Yönetim Kurulu Toplantısı

 
 
Değerli Üyemiz,
Derneğimizin 3 Genel Kurulu aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek
üzere 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü saat 17.00’de Sinanpaşa
Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı No:1 Yüreğir / ADANA adresinde Hiltonsa’da
gerçekleştirilecektir.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde söz konusu Genel Kurul Toplantısı 31
Mayıs 2022 Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Toplantıya katılımınızı rica ederiz.
Saygılarımızla,
 
 
YÖNETİM KURULU
 
GÜNDEM:
1)    Açılış ve Yoklama
2)    Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3)    Divan Heyetinin Oluşturulması ve Yetkilendirilmesi
4)    2019 – 2022 Faaliyet Raporu’nun Okunması ve İbrası
5)    2019 – 2022 Gelir Gider Bütçesi’nin Okunması ve İbrası
6)    2019 – 2022 Denetleme Kurulu Raporu’nun Okunması ve İbrası
7)    2022 – 2025 Hedef Faaliyet Raporu’nun Okunması ve İbrası
8)    2022 – 2025 Tahmini Gelir Gider Bütçesi’nin Okunması ve İbrası
9)    2022 – 2025 Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin
Seçimi
10) Dilek ve Temenniler
a.Kurulmuş ya da kurulacak federasyona üye olma hakkında
b.Yurtiçi ve yurtdışında şube açma hakkında
c.Üye giriş ödentisi ve aidatının artırılması hakkında
11)Kapanış